Shashank Subramanyam

Carnatic Flute

Akkarai Sornalatha on Violin

Patri Satish Kumar on Mridangam